Τυπικόν του έτους

Τρέχον:

Τυπικόν

Τυπικόν

Ένα σημαντικό βοήθημα γιά τούς Ἱεροψάλτες καί τούς κληρικούς. Τό Τυπικόν μπορεῖτε νά τό ἐφοδιαστεῖτε ἀπό τήν εκδότρια Μονή Παναγίας Δρενιάς (τηλ.2104672921) ἀλλά καί ἀπό τό ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο “ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ” (Λυκούργου 9, 6ος ὄροφος).

Για παραγγελία από τό εξωτερικό επικοινωνήστε με τη Μονή Παναγίας Δρενιάς.

  Αρχείο:

Τυπικόν 2013-2014: Κάντε κλικ για να το κατεβάσετε.

Τυπικόν 2011-2012Κάντε κλικ για να το κατεβάσετε.

Τυπικόν 2010-2011Κάντε κλικ για να το κατεβάσετε.

Τυπικόν 2018-2019Κάντε κλικ για να το κατεβάσετε.