Κοντάκια

 • Την 1η Ιανουαρίου τό Κοντάκιον της εορτής: «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος περιτομήν ὑπομένει….»
 • · Από την 2α έως 5η Ιανουαρίου, το Κοντάκιον της παραμονής των Θεοφανείων : «Ἐν τοῖς ρείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου…..»

 • · Από την εορτή των Θεοφανείων έως της απόδοσης, το Κοντάκιον της εορτής : «Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ…»

 • · Απο την επομένη της απόδοσης της εορτής των Θεοφανείων έως την 31 Ιανουαρίου:«Ὁ μήτραν παρθενικήν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου…..»

 • · Την 1η Φεβρουαρίου το Κοντάκιον της παραμονής της Υπαπαντής: «Οὐράνιος χορός…….»

 • · Από την εορτή της Υπαπαντής έως της απόδοσης τό Κοντάκιον της εορτής:«Ὁ μήτραν παρθενικήν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου…..»

 • · Τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου(έάν έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής) το Κοντάκιον της Κυριακής : «Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν ………»

 • · Τήν Κυριακή του Ασώτου (έάν έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής)το Κοντάκιον της Κυριακής: « Τῆς πατρώας δόξης σου ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως …..»

 • · Τό Σαββάτο των ψυχών, (έάν έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής)τό Κοντάκιον της ημέρας : «Μετά τῶν Ἁγίων……»

 • · Τήν Κυριακή της Αποκρέω (έάν έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής) το Κοντάκιον της Κυριακής : «Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός ἐπί γῆς μετά δόξης…..»

 • · Τήν Κυριακή της Τυροφάγου (έάν έχει αποδοθεί η εορτή της Υπαπαντής) το Κοντάκιον της Κυριακής : «Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ….»

 • · Από την Α΄ έως την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, το Κοντάκιον του Ακαθίστου: «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ ………….»

 • · Τό Σαββάτο του Αγίου Λαζάρου τό Κοντάκιον της εορτής: « Ἡ πάντων χαρά…….»

 

 • · Τήν Κυριακή των Βαϊων τό Κοντάκιον της εορτής: « Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ……….»

 • · Την Μ. Πέμπτη τό Κοντάκιον της ημέρας : «Τόν ἄρτον λαβών……»

 • · Τό Μ. Σαββάτο τό Κοντάκιον της ημέρας: «Την ἄβυσσον ὁ κλείσας….»

 • · Από της Κυριακής του Πάσχα μέχρι της απόδοσης (παραμονή της Αναλήψεως), τό Κοντάκιον της εορτής: «Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε…»

 • · Από την Δευτέρα έως το Σάββατο του Θωμά, τό Κοντάκιον της εορτής: «Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ…»

 • · Από την εορτή της Μεσοπεντηκοστής έως της απόδοσης, τό Κοντάκιον της εορτής: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς…….»

 • · Από την εορτή της Αναλήψεως έως   της απόδοσης (Παρασευή πρό του Σαβ. των ψυχών), τό Κοντάκιον της εορτής: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας……»

 • · Τό Σαββάτο των ψυχών, τό Κοντάκιον της ημέρας : «Μετά τῶν Ἁγίων……»

 • · Από την εορτή της Πεντηκοστής έως της απόδοσης (Σαββάτο της αυτής εβδομάδας), τό Κοντάκιον της εορτής: «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας…..»

 • · Τήν Κυριακή των Αγίων Πάντων, το Κοντάκιον της Κυριακής : «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως….»

 • · Απο την επομένη των Αγίων Πάντων μέχρι την 1η Ιουλίου, το Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…..»

 • · Τήν 2α Ιουλίου, τό Κοντάκιον της εορτής: «Περιβολήν πᾶσι πιστοῖς….»

 • · Απο την 3η έως την 24η Ιουλίου το Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…..»

 • · Τήν 25α Ιουλίου, τό Κοντάκιον της εορτής: «Προγόνων Χριστοῦ…..»

 • · Την 26η και 27η Ιουλίου, το Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…..»

 • · Απο την 28η έως την 31η Ιουλίου, το Κοντάκιον της Μεταμόρφωσης: «Ἐπί τοῦ ὅρους μετεμορφώθης…..»

 • · Τήν 1α Αυγούστου, τό Κοντάκιον της εορτής: «Ὁ Ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ….»

(άν τύχει ημέρα Κυριακή το Κοντάκιον της Μεταμόρφωσης)

 

 • · Απο την 2α έως την 13η Αυγούστου, το Κοντάκιον της Μεταμόρφωσης: «Ἐπί τοῦ ὅρους μετεμορφώθης…..»

 • · Την 14η Αυγούστου, το Κοντάκιον της παραμονής της Κοιμήσεως: « Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου….»

 • · Από την εορτή  της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως την απόδοση (23 Αυγ.), το Κοντάκιον της εορτής : «Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον…..»

 • · Από την 14η έως την 30η Αυγούστου το Κοντάκιον της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου: «Ἰωακείμ καί Ἅννα……»

 • · Την 31η Αυγούστου, το Κοντάκιον της εορτής της Τιμίας Ζώνης: « Τήν Θεοδόχον γεστέρα σου Θεοτόκε…»

 • · Την 1η Σεπτεμβρίου, το Κοντάκιον της εορτής της Ινδίκτου: « Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής…»

 • · Από την 2η έως την 6η Σεπτεμβρίου το Κοντάκιον της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου: «Ἰωακείμ καί Ἅννα……»

 • · Την 7η Σεπτεμβρίου, το Κοντάκιον της παραμονής της εορτής των Γενεθλίων της Θεοτόκου: « Ἡ Παρθένος σήμερον καί Θεοτόκος…»

 • · Από την εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου έως την απόδοση (12 Σεπτ.) το Κοντάκιον της εορτής: «Ἰωακείμ καί Ἅννα……»

 • · Την 13η Σεπτεμβρίου, το Κοντάκιον της εορτής των εγκαινίων: « Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία…»

 • · Από την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έως την απόδοση (21 Σεπτ.) το Κοντάκιον της εορτής: «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ….»

 • · Απο την 22α Σεπτεμβρίου έως την  7η Νοεμβρίου, το Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…..»

 • · Απο την 8η Νοεμβρίου έως την  19η Νοεμβρίου, το Κοντάκιον της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου: « Ὁ καθαρώτατος ναός τοῦ Σωτῆρος….»

 • · Την 20η Νοεμβρίου, το Κοντάκιον της παραμονής της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου: «Εὐφροσύνης σήμερον…»

 • · Από την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου έως την απόδοση (25 Νοεμβ.) το Κοντάκιον της εορτής: «Ὁ καθαρώτατος ναός τοῦ Σωτῆρος…»
 • Απο την 26η Νοεμβρίου έως την  8η Δεκεμβρίου, το Κοντάκιον της παραμονής των Χριστουγέννων: « Ἡ Παρθένος σήμερον τον προαιώνιον λόγον….»

 • · Την 9η Δεκεμβρίου, το Κοντάκιον της εορτής της Αγ. Άννης: « Ἐορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη…»

 • · Απο την 10η Δεκεμβρίου έως της παραμονής των Χριστουγέννων: « Ἡ Παρθένος σήμερον τον προαιώνιον λόγον….»

 • · Από την εορτή των Χριστουγέννων έως την απόδοση (31 Δεκεμβ.), το Κοντάκιον της εορτής: «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει…»