Συγγράμματα

1. «Το Ημερολογιακό Σχίσμα», του μακαριστού Μοναχού Μάρκου Χανιώτη. Θεολογική μελέτη που αποτελείται από 310 σελίδες. Αναφέρεται στη αντορθόδοξη επιβολή του νέου ημερολογίου στη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και υπεραμύνεται των Ορθόδοξων θέσεων του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρίδη). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενή βιογραφικό του μακαριστού Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομου. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 1975.

2. «Πάσχα Κυρίου», του καθηγητή κ. Α. Δελήμπαση. Ένας τόμος 900 σελίδων που έχει υπότιτλο «Δημιουργία-Ανακαίνησις-Αποστασία». Το βιβλίο έχει ιστορική δομή ξεκινώντας από τη δημιουργία του ανθρώπου και καταλήγει στη καταπάτηση των κανόνων και δογμάτων από τα Χριστιανικά θρησκεύματα της Ευρώπης και της καινοτόμου Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η επιμέλεια του συγγράμματος είναι φανερή από τις 7.500 παραπομπές που αναφέρονται. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 1985.
3. «Άπαντα πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1871-1955)». Μία δίτομη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικόδημου που αποτελεί συλλογή των συγγραμμάτων του μακαριστού πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρίδη). Συνολικά και οι δύο τόμοι αριθμούν 900 σελίδες. Εκδόθηκε το 1997.
4. «Παλαιόν και νέον» του Αγιορείτη Ιερομόναχου Θεοδώρητου. Μία σύντομη αναφορά του ημερολογιακού θέματος και την δραστηριότητα των Οικουμενιστών. Αποτελείται από 110 σελίδες και εκδόθηκε το 1999.
5.«Οικουμενισμός: Κίνησις για την ένωσι ή συγκρητιστική αίρεσις» Μία σύντομη αντιοικουμενιστική μελέτη του Επισκόπου Αυλώνος Αγγέλου. Αποτελείται από 80 σελίδες και κυκλοφορεί εκτός από Ελληνικά και στη Αγγλική. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 1998.
6. «Η αγωνία εν τω κήπω Γεσθημανή» του Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια. Πρόκειται για μία ιστορική αναδρομή των Γ.Ο.Χ. Ελλάδας, όπως έζησε τα γεγονότα ο συγγραφέας. Αποτελείται από  500 σελίδες και εκδόθηκε στη Αθήνα το 1999.
7. «Οικουμενική κίνησις και Ορθόδοξος Αντί-οικουμενισμός, η κρίσιμος αντιπαράθεσις ενός αιώνος» των Αρχιμ. Κυπριανού και Ιερομ. Κλήμεντος Αγιοκυπριανιτών. Ένα βιβλίο 140 σελίδων, της σειράς « Συμβολή στην Αντί-οικουμενιστική Θεολογία», επισημαίνοντας τις αντορθόδοξες οικουμενιστικές κινήσεις των νεωτεριστών Ορθοδόξων. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 2001.
8. «Ορθοδοξία και σκοτεινές δυνάμεις» του Ιερομόναχου Νεκταρίου Βορινιώτη. Βιβλίο μικρού μεγέθους από 440 σελίδες. Αποτελεί μία γενική μελέτη των διάφορων αντιχριστιανικών αιρέσεων και σκοτεινών δυνάμεων που παρασύρουν κυρίως τους νέους. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 2002.
9. «Όταν οι φύλακες προδίδουν» του Αγιορείτη Ιερομόναχου Θεοδώρητου. Στις 280 σελίδες του βιβλίου δημοσιεύονται άρθρα και σχόλια σχετικά με την αίρεση του Οικουμενισμού και των κοινωνούντων με αυτήν. Εκδόθηκε στη Αθήνα το 2001.