Αδελφές Εκκλησίες

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μητρ. Σαρδικής Χριστόφορος, Βουλγαρίας

Μητρ. Σαρδικής Χριστόφορος, (Βουλγαρία)

Μητροπολίτης Σαρδικής κ.Χριστοφόρος.

Ὁ Μητροπολίτης Σαρδικής κ.Χριστοφόρος (Sabev) γεννήθηκε εἰς Βουλγαρίαν τό ἔτος 1946. Ὑπῆρξε κληρικός τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας τοποθετηθείς κατά διαστήματα σέ σημαντικές θέσεις.

Τό 1991 ἀκολούθησε τόν Μητροπολίτην Νευροκοπίου Ποιμέναν (Ενef) καί τούς λοιπούς ἱεράρχας καί κληρικούς πού ἀνθέστησαν τῶν ἀντορθοδόξων καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ τότε Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου. Τό 1992, ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος ὑπό τοῦ Μητρ. Ποιμένος καί τῶν σύν αὐτῷ ἐπισκόπων.

Ἐπί μίαν τριετίαν (1990-93) διετέλεσε βουλευτής εἰς τό Βουλγαρικό κοινοβούλιον.

Κατέχει διπλώματα Θεολογίας καί Φυσικῆς διδάξας ως Ακαδημαϊκός καθηγητής.

Εὐθαρσῶς καί δημοσίως εἶχε ἀντισταθεῖ στήν τότε καθεστωτική πολιτική γεγονός πού τοῦ ἐπέφερε προσωπικές διώξεις, κακουχίες καί φυλακίσεις. Μέ την επέμβαση του Θεού ματαιώθηκε τελευταία στιγμή ἡ ἐκτελεστική καταδίκη του.

Διακρίνεται γιά τούς ἀντιοικουμενιστικούς ἀγῶνες καί τήν ὑπεράσπισιν τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Μετά τήν ὑπαναχώρηση τοῦ Μητρ. Ποιμένα ἔναντι των πιέσεων τοῦ Πατρ. Βουλγαρίας, απεκόπη απο το Συνοδικό ἐκείνο σχήμα υιοθετήσας το παλαιό ἑορτολόγιο εἰς τήν θείαν λατρείαν, ἀναζητών ἔκτοτε τήν ἀνόθευτον Ὀρθόδοξη πίστη σε διάφορα συνοδικά σχήματα καί ἀνεξαρτήτους επισκόπους.

Ἐπισήμως προσεχώρησε διά της κανονικής τάξεως στη Γνησία Ορθόδοξία την 20η Σεπτεμβρίου 2014, υπό του Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.Χριστοφόρου.