Ποίοι είμαστε

Η Ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μία προσωπική πρωτοβουλία ομάδας νέων πού ακολουθούν το Παλαιό Ορθόδοξο (Ιουλιανό) Εορτολόγιο της Εκκλησίας.

Αιτία αυτής της κίνησής μας υπήρξε η παρουσία στον Διαδίκτυο πολλών Ελληνικών και ξένων Ορθοδόξων Ιστοσελίδων πού επιδιώκουν την διαφώτιση όσων επιζητούν την αληθινή πίστη αλλά και την προβολή της Γνήσιας Ορθόδοξης έκφρασης διεθνώς.

Νομίζουμε ότι και μείς μπορούμε να συμβάλλουμε στον Ορθόδοξο αυτόν αγώνα, προβάλλοντας συνάμα και τις εκκλησιολογικές θέσεις της δικαιοδοσίας πού ανήκουμε.

Έτσι προχωρούμε ως ελεύθεροι εκφραστές της γνώμης μας στο σχηματισμό της με το τίτλο «ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ».

Πρόθεσή μας δεν είναι η διαμάχη και η αδελφομαχία μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων της ιερής παρεμβολής των Γ.Ο.Χ. και ελπίζουμε ότι δεν θα οδηγηθούμε από άλλους σε τέτοιες ψυχοφθόρες και βλαβερές για την Εκκλησία συγκρούσεις, αλλά η συμβολή μας στην Ορθόδοξη ομολογία και τον ιερό αγώνα υπέρ της πατροπαράδοτης πίστης μας.

Με τους πιο πάνω ευσεβείς πόθους, καλούμε κάθε καλοπροαίρετο Ορθόδοξο, κυρίως νέο και νέα πού διακατέχεται από αυτόν το οραματισμό, ΝΑ συνεργασθεί μαζί μας προς δόξα της φιλτάτης Ορθοδοξίας.

Με αγάπη Χριστού,
Ορθόδοξοι Ομολογητές νέοι