-33η επέτειος Αρχιερωσύνης Ε.Μ.Θ.-

 Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

33rd Anniversary of Archierosynis.

33rd Anniversary of Archierosynis.

33rd Anniversary of Archierosynis.

33rd Anniversary of Archierosynis.

-Άγια Θεοφάνεια, Θεσσαλονίκη 2012-

Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

Άγια Θεοφάνεια, Θεσσαλονίκη 2012

 

Άγια Θεοφάνεια, Θεσσαλονίκη 2012

Άγια Θεοφάνεια, Θεσσαλονίκη 2012

Άγια Θεοφάνεια, Θεσσαλονίκη 2012

-Κοπή Βασιλόπιτας 2012-

Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

Κοπή Βασιλόπιτας 2012

Κοπή Βασιλόπιτας 2012