Απρίλιος 2009 = Προσχώρηση κληρικού.

  • Έγινε δεκτός από την Ιερά ημών Σύνοδο ο Ιερέας π.Σωτήριος Πράσινος κατόπιν αποκήρυξης που έκανε προς την Σύνοδο του Αρχιεπ.Χρυσοστόμου Κιούση στην οποία ανήκε. Η αποκήρυξή του αφορούσε σοβαρούς εκκλησιολογικούς λόγους. Ο π.Σωτήριος εξυπηρετεί τα ακριτικά Δωδεκάνησα και ταυτόχρονα κατά διαστήματα τους πιστούς της Εκκλησίας μας στη Γερμανία.

Απρίλιος 2009 = ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

  • Η Ιερά ημών Σύνοδος αποφάσισε την σύγκληση κατά τους προσεχείς μήνες κληρικολαϊκής συνεδρίασης. Ήδη η Αρχιγραμματεία που έχει αναλάβει την προετοιμασία της σύγκλησης έχει αποστείλει ενημερωτικό σημείωμα προς τους κληρικούς. Η κληρικολαϊκή συνεδρίαση θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα και θα ασχοληθεί με θέματα κυρίως εκκλησιολογικά.

Μάρτιος 2009 = Έγγραφη επιστολή της Ι.Συνόδου μας προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

  • Η Ιερά Σύνοδος με αγωνία για τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας σχετικά με τις προωθούμενες αντικαταστάσεις των Δημοσίων εγγράφων των πολιτών με ηλεκτρονικού τύπου κάρτες, εξέφρασε στις 4 Ιουνίου 2008 (Π.Ε.) εγγράφως την ανησυχία της προς την Ελληνική Κυβέρνηση. Δημοσιεύσαμε την επιστολή στο αρχείο μας εδώ.