Τυπικόν 2017

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες.

Το Τυπικόν για το νέο εκκλησιαστικόν έτος 2017-18 είναι έτοιμο και τίθεται προς διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενον.

Ιδιαιτέρα προσοχής κατά το έτος αυτό εδόθη εις την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου συμπίπτουσα αύτη το Μ.Σάββατον, όπου δίδονται δύο τυπικές διατάξεις ίνα επιλέξη έκαστος ως βούλεται.

Ευχόμεθα εις όλους το νέο εκκλησιαστικόν έτος να αποβεί πλήρες πνευματικών καρπών.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πασχαλινή Εγκύκλιος 2017

Εγκύκλιος του Πάσχα 2017 του Μητροπολίτου Χριστοφόρου. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Εγκυκλιος Χριστουγέννων 2017, Μητρ. Χριστοφόρου.

Εγκυκλιος Χριστουγέννων 2017 του Μητροπολίτου Χριστοφόρου. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.