Η απάντηση των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής (1848) προς στον Πάπα Πίο τον Θ’.

Ο Άνθιμος Δ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.

 Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.