Ονοματολατρεία

Αυτά τα κείμενα είναι εξαιρετικής σημασίας και κάποια από αυτά δεν ήταν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό για περισσότερο από εκατό χρόνια.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΕΙΑ

Με το όνομα αυτό αναφέρεται μία ετεροδιδασκαλία πού εμφανίστηκε στην Ρωσσία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η έλευσή της στο Άγιο Όρος δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των Ρώσων μοναχών. Η Εκκλησία καταδίκασε την Ονοματολατρεία που την χαρακτήρισε αίρεση. Παραθέτουμε τις αποφάσεις πού κατεδίκασαν την Ονοματολατρεία. Μέσα σ’αυτές ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει την πλάνη που διέκρινε και διακρίνει τους οπαδούς της. (Τα Ελληνικά κείμενα παρακάτω είναι τα πρωτότυπα).

  • “Επιστολή του Πατριάρχη Γερμανού Ε’ της Κωνσταντινουπόλεως περί των Ονοματολατρών προς την Ιερά Ρωσική Σύνοδο”, 11 Δεκεμβρίου 1913 στα αγγλικά, μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
  • “Επιστολή του Πατριάρχη Γερμανού Ε’ προς τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στον Άθω” (Περί Ονοματολατρείας)12 Σεπτεμβρίου 1913, μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
  • “Η Γνωμοδότησης του Συλλόγου των Καθηγητών Θεολόγων”, 1 Απριλίου 1913, μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.  
  • “Η Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Ε’ προς την Ιερά Σύνοδο της Ρωσίας”, 2 Δεκεμβρίου 1913, μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
  • “Η απάντηση της Ιεράς Ρωσικής Συνόδου για το θέμα των Ονοματολατρών”, δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 1913 στο επίσημο ρωσικό όργανο “Εκκλησιαστικαίς Ειδήσεσι”, (μετάφραση στα Ελληνικά από την “Εκκλησιαστική Αλήθεια” στις 15 Ιουνίου 1913), μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ. 
  • “Η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ περί της Ονοματολατρείας προς το Άγιο Όρος”, 5 Απριλίου 1913 και η “Επιστολή του Πατριάρχη Γερμανού Ε’ της Κωνσταντινούπολης περί των Ονοματολατρών προς το Άγιο Όρος” 2 Σεπτεμβρίου 1913, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ.