Τυπικόν 2017

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες.

Το Τυπικόν για το νέο εκκλησιαστικόν έτος 2017-18 είναι έτοιμο και τίθεται προς διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενον.

Ιδιαιτέρα προσοχής κατά το έτος αυτό εδόθη εις την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου συμπίπτουσα αύτη το Μ.Σάββατον, όπου δίδονται δύο τυπικές διατάξεις ίνα επιλέξη έκαστος ως βούλεται.

Ευχόμεθα εις όλους το νέο εκκλησιαστικόν έτος να αποβεί πλήρες πνευματικών καρπών.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Tags:

www.Omologitis.org