Επιστολή αναγνώστη περί του Μητροπολίτου Εφραίμ της Βοστώνης.


Λάβαμε την κάτωθι επιστολή στα Ελληνικά και Αγγλικά περί του Μητροπολίτου Εφραίμ της Βοστώνης την οποία και δημοσιεύουμε:


Προς τον εκδότη του Ομολογητή       8/21 Ιανουαρίου 2015

Επειδή στην ιστοσελίδα σας αναρτήσατε σχόλια που αφορούν το άρθρο του Μητροπολίτου Εφραίμ της Βοστώνης «Έγειρε ο Καθεύδων» που αντικρούουν τα περί της μετανοίας των μη Ορθοδόξων στον Άδη, θα ήθελα να δημοσιεύσετε την προσωπική μου εμπειρία επί του θέματος αυτού προς πληροφόρηση των επισκεπτών σας.

Ο Μητροπολίτης Εφραίμ με τον οποίο είχα αλληλογραφία, μου συνέστησε να διαβάσω το έργο του κ. Ιωάννου Ν. Καρμίρη «Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ» (το οποίο σας στέλνω) υποδεικνύοντας πως στο έργο αυτό θα βρώ ό,τι είναι απαραίτητο να στηρίξει την διδασκαλία του, ότι οι μή Ορθόδοξοι θα γνωρίσουν την Ορθοδοξία στον Άδη κι αν την δεχθούν θα σωθούν.

Από την μελέτη του έργου δεν διαπίστωσα αυτό που μου έλεγε ο Μητροπολίτης Εφραίμ και γι’ αυτό θέλησα και μια άλλη γνώμη ώστε να είμαι εντελώς σίγουρη για τα συμπεράσματά μου. Επικοινώνησα λοιπόν με τον Μητροπολίτη Χριστοφόρο και ζήτησα και την γνώμη του επί των συμπερασμάτων από το αναφερόμενο βιβλίο. Η απάντησή του μου διέλυσε κάθε αμφιβολία για την διδασκαλία του Μητροπολίτου Εφραίμ, και διαπίστωσα ότι πράγματι δεν είναι σωστή.

Θεωρώντας χρέος μου να ενημερώσω τον Μητροπολίτη Εφραίμ για τις εσφαλμένες διδασκαλίες του επικοινώνησα πάλι μαζί του. Η απάντησή του ήταν, πως τόσον εγώ όσον και ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, δεν διαβάσαμε τον Καρμίρη και τους πολλούς εκκλησιαστικούς πατέρες που υπέδειξε. Για να υποστηρίξει την διδασκαλία του, μου συνέστησε να διαβάσω το άρθρο του Μητροπολίτου Τορόντο Μακαρίου «Position Paper on the Awake Sleeper Series» δηλαδή να διαβάσω κάποιο έργο επισκόπου του που έχει τα ίδια εκκλησιολογικά φρονήματα.

Στην προσπάθειά του, ο Μητροπολίτης Εφραίμ να με πείσει ότι η ανορθόδοξη διδασκαλία του είναι σωστή, ανέφερε, άν εννοούσα τις πηγές που μου υπέδειξε εγώ ή ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, θα καταλαβαίναμε και οι δύο, αυτά που αναφέρει ο Καρμίρης στο έργο του και ο Μητροπολίτης Εφραίμ στο άρθρο του, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Αν είναι δυνατόν να μην αποκλείει το ένα το άλλο, εφ’όσον είναι αντίθετα μεταξύ τους!

Στην τελευταία επικοινωνία μαζί του, ζήτησε να διακόψουμε την επικοινωνία μας εφ’ όσον δεν αποδεχόμαστε ο ένας αυτά που λέει ο άλλος, τονίζοντας ότι εκείνος και οι δικοί του άνθρωποι αποδέχονται την διδασκαλία του έργου ο Ποιμήν του Ερμά. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το έργο αυτό δεν ανήκει στα Κανονικά βιβλία της Εκκλησίας, απορρίφτηκε, δεν έγινε δεκτό από την Εκκλησία, γιατί μεταξύ άλλων αμνηστεύει την σαρκική επιθυμία και παρουσιάζει τον Θεό με δύο πρόσωπα ταυτίζοντας το Άγιο Πνεύμα με τον Υιό. Ο Μητροπολίτης Εφραίμ έγραψε ότι αυτός και οι άνθρωποί του γνωρίζουν ότι το έργο ο Ποιμήν του Ερμά δεν ανήκει στα Κανονικά βιβλία της Εκκλησίας, πιστεύουν όμως ότι είναι Θεόπνευστο κείμενο!!!

Επειδή παραμένει στις πλανεμένες διδασκαλίες του και παρασύρει κι άλλους σε αυτές, θεώρησα χρέος μου να βοηθήσω όσους έχουν δεχθεί την διδασκαλία του να δούν την αλήθεια. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα να αναρτήσετε την επιστολή μου στον ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, την επιστολή του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Νήσων κ. Χριστοφόρου σε εμένα και το έργο του Ιωάννου Καρμίρη που αποδεικνύει την αλήθεια.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Με εκτίμηση,

Ελένη Πάπα

Link: KarmiriesJohn.DescentHades.pdf

Eπειδή οι σελίδες 44-45 έλειπαν, επικοινώνησα πάλι με τον Μητροπολίτη Εφραίμ και τις έστειλε. Σας τις επισυνάπτω. (Σελίδες 44-45)


Η επιστολή του Μητροπολίτη Χριστοφόρου (και σε pdf εδώ):


 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Σαλαμῖς, 20 Σεπτ. 2014 (Π.Ἕ.)

Ἀγαπητή κ.Ἐλένη,

ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά σᾶς σκεπάζει ἐσᾶς προσωπικά καθώς καί τήν οἰκογένειά σας!

Ἄργησα νά ἀπαντήσω στήν ἐπιστολή σας καί ζητῶ συγγνώμη γι’  αὐτό ἀλλά καθώς καταλαβαίνετε οἱ προετοιμασίες διά τήν πανήγυριν τῆς Μονῆς μας καί λοιπές ὑποχρεώσεις δέν μοῦ ἐπέτρεψαν νά ἀνταποκριθῶ νωρίτερον.

Διά τῆς παρούσης μου σᾶς ἀποστέλλω τίς ἐντυπώσεις καί παρατηρήσεις μου ἀπό τό βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάν. Καρμίρη «Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ» (Αθῆναι 1939), παρακαλῶ δέ ὑμᾶς ὅπως πληροφορήσετε καί τούς λοιπούς ἐνδιαφερομένους.

Τό ἔργο τοῦ καθηγητοῦ Ἰ.Καρμίρη εἶναι ὅντως ἕνα πολύ καλό σύγγραμμα στό ὁποῖο (ἄν καί συνοπτικό ὅσον ἀφορᾶ τό ἐξεταζόμενο θέμα) ὁ συγγραφέας ἐξέθεσε λεπτομερῶς καί μέ πλούσια βιβλιογραφία γεγονός πού τό κάνει πολύ κατατοπιστικό.

Σχετικά μέ τήν ἐρώτησι σας ἄν ἀναφέρεται ή συναινεῖ ὁ συγγραφέας στό θέμα «τῆς ἐν τῷ Ἄδη μετανοίας τῶν μή Ὀρθοδόξων» ἔχω νά σᾶς σημειώσω τά ἑξῆς:

Πράγματι, ἀναφέρεται -ἀκροθιγῶς θά ἔλεγα- στο θέμα αὐτό καί τοῦτο προκειμένου -καθώς διέκρινα- νά καταστήσει πληρέστερη ἀπό πλευρᾶς στοιχείων τήν συγγραφή του. Παρ’ ὅλα αὐτά εἶναι ἐμφανέστατη ἡ μή ἀποδοχή αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως ἐκ μέρους του, κάνοντας μάλιστα καί σχετική ὑπόδειξιν στούς ἀναγνῶστες νά μήν ἀποδεχόμεθα τοιαῦτες γνῶμες. Συγκεκριμένα, θά ἀναφερθῶ σέ ὁρισμένα σημεῖα ὥστε νά γίνω σαφέστερος.

  1. Ἡ πρώτη μνεία στό θέμα αὐτό γίνεται εἰς τήν 31ην σελίδα, ὅπου ἐπεξηγεῖ ὁ συγγραφεύς, χρονικῶς, τήν δογματικήν ἀνάπτυξι τοῦ μή εἰσέτι κατά τήν περίοδο τοῦ 2ου  αἰῶνος συγκροτηθέντος δόγματος τῆς εἰς Ἄδου κάθοδος τοῦ Κυρίου.  Ἀναφερόμενος εἰς τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγ. Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι στό ἔργο του «Στρωματεῖς» γράφει: «Πρῶτος (Ὁ Ἁγ. Κλήμης) ἀνέπτυξε τήν ἀνωτέρω διδασκαλίαν……εἰς τήν οἰκονομίαν τῆς Καθόδου τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἄδην καί τό ἐν αὐτῷ κήρυγμα….ὅπερ ἐσυνέχισαν, κατά τόν Κλήμεντα, οἱ Ἀπόστολοι». Ἡ διασάφισις «…κατά τόν Κλήμεντα…» ὑπό τοῦ συγγραφέως δηλεῖ, ὅτι ἡ θεωρία αὐτή ἀποτελεῖ ἰδιάζουσα θέσις τοῦ Ἱεράρχου καί ὄχι γενικότερα τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί τήν περίοδον ἐκείνην.
  2.   Σαφή θέσι λαμβάνει ὁ καθηγητής Ἰ. Καρμίρης ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ στήν ὑποσημείωσιν τῆς 48ης σελίδος γράφων: «Δέν παραλείπομεν νά σημειώσωμεν ἐνταῦθα, ὅτι Πατέρες τινές καί διδάσκαλοι ὁμιλοῦσι περί καταβάσεως εἰς τόν Ἄδην καί τοῦ Ἰωάννου Προδρόμου, τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων πρός προπαρασκευήν ἤ συνέχισιν τοῦ ἐν αὐτῷ ἔργου τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν νεκρῶν. Οὕτως οἱ Ἑρμᾶς, Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Ὠριγένης………..καί ἄλλοι. Οἱ δέ Ἀνδρέας Κρήτης, Ἰωάννης Ζωναρᾶς καί Δαμασκηνός Στουδίτης ἐγκωμιάζουσι καί τήν Θεοτόκον ὡς καταβᾶσαν εἰς τόν Ἄδην……..Ἀλλά πάντα ταῦτα δέν θέλουσιν ἀπασχολήσει ἡμᾶς ἰδιαιτέρως, διότι ἔχομεν τήν γνῶμιν ὅτι πρόκειται μᾶλλον περί ἀναλογιῶν ἐκ τοῦ ἐπιγείου ἔργου τῶν ἀνωτέρω ἱερῶν προσώπων καί περί εὐσεβῶν μέν, πλήν οὐδαμοῦ τῆς ἁγίας Γραφῆς δυναμένων νά στηριχθῶσι σκέψεων καί παραστάσεων, καί κατά συνέπειαν δέν δύνανται ν’ ἀνήκωσιν εἰς τήν οὐσίαν τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἄδην».
  3. Ὀφείλομεν νά προσέξωμεν καί τήν ἀξιοσημείωτον ἀναφοράν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ στό 3ο κεφάλαιον τοῦ πρῶτου μέρους, μέ τίτλον «Ἡ Διδασκαλία τῶν ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν». Στήν 71η σελίδα καταλήγοντας τήν ἀναφορά του περί τῶν θέσεων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντῶν ἐπί τῆς εἰς Ἄδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ, μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι νεώτεροι θεολόγοι κυρίως Ἀγγλικανοί «στηρίζουσιν ἐπ’ αὐτῆς «τήν πλέον εὐρείαν χριστιανικήν ἐλπίδα» διά τῆς συσχετίσεως πρός τήν καθολικότητα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τό δυνατόν τῆς ἀναπτύξεως καί τελειώσεως τῶν ψυχῶν μετά θάνατον». Ἡ μνεία αὐτῆς τῆς θέσεως τῶν αἱρετικῶν, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μετά τήν ἀποκρυστάλωσι τοῦ δόγματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ Προτεστάντες κινούμενοι ἐπί τῆς ἀχαλίνου ἐλευθερίας τοῦ θεολογικοῦ ἐδάφους των, ἔφεραν στό προσκήνιον τῆς χαλαροῦς καί ἐκοσμικευμένης εὐσέβειας τῶν ὁπαδῶν τους, θεωρίες τῆς πρωτοχριαστιανικῆς ἀνανάπτυκτης θεολογικῶς Ἐκκλησίας, ὥστε νά φανοῦν σέ ὅλους ἀρεστοί, ὑποσχώμενοι, ὅτι οἱ πάντες Χριστιανοί κάθε δόγματος ἀλλά καί ἀλλόδοξοι ἔχουν δυνατότητα σωτηρίας μετά θάνατον.
  4. Σαφέστερος ἔτι περισσότερον ἐπί τῶν ἀνωτέρω ὁ συγγραφεύς στήν 73ην  ἀκροτελεύτιο τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ σελίδα, σημειώνει: «Πάντως τό μεγαλύτερον μέρος τῶν νεωτέρων διαμαρτυρομένων ἐν γένει θεολόγων, ἀποδεχόμενον κατ’ ἀρχάς τήν Κάθοδον τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἄδην, χρησιμοποιεῖ ταύτην, ὡς ἐπί τό πολύ, ὡς γέφυραν συνάπτουσαν καί συνδέουσαν τόν κόσμον τῶν νεκρῶν μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως, παρέχουσαν δηλαδή τό μέσον τῆς σωτηρίας πρός πάντας ἀνεξαιρέτως τούς μή λαμβάνοντας γνῶσιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως κατά τήν ἐπίγειον ζωήν των ἀπό τοῦ Ἀδάμ μέχρι τοῦ τέλους τοῦ κόσμου τούτου καί παριστῶσαν τό διηνεκές ἐν τῷ Ἄδη κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου…». Σᾶς ἐφιστῶ τήν προσοχή στήν ἐνδιαφέρουσα αὐτήν σημείωσις τοῦ συγγραφέως. Διά τῆς παρούσης ἀναφορᾶς, ὁ καθηγητοῦ κ. Ἰ. Καρμίρη μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι στόν κύκλον τῶν «Ὀρθοδόξων» θεολόγων κυρίως Οἰκουμενιστῶν ἡ ἐσφαλμένη δοξασία αὐτή προῆλθεν ἐκ τῶν Προτεσταντῶν!

Τέλος, ἐν κατακλείδι τοῦ πονήματός του ὁ Ἰωάν. Καρμίρης σημειώνει: «Ὥστε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀληθῶς καί πραγματικῶς διδάσκει, ὅτι πολλοί ἐκ τῶν πρό Χριστοῦ τελευτησάντων…..μή υἱοθετήσασα τήν περί καθολικότητος τῆς σωτηρίας παλαιάν καί νέαν δοξασίαν. Πολλῷ δέ ἧττον δύναται νά υἱοθετήσῃ τήν περί ἐπαναλήψεων τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ καί μετά ταῦτα πρός τούς ἐν τῷ Ἄδῃ γνώμην νεωτέρων τινῶν θεολόγων. Κατά ταύτην δηλαδή, λαμβανομένου ὑπ’  ὄψιν ὅτι ἡ ἐσχάτη μεγάλη κρίσις τοῦ Χριστοῦ θά εἶναι καθολική, ἔχουσα κατά λογικήν ἀναγκαιότητα ὡς προϋπόθεσιν αὐτῆς τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου πρός πάντας τούς ὁπωσδήποτε μή ἀκούσαντες τοῦτο ἐπί τῆς γῆς, ἔπεται λογικῶς, ὅτι δέον νά ἐπαναλαμβάνηται καί μετά ταῦτα τό κήρυγμα πρός τούς ἐν τῷ Ἄδῃ, τούς μή ἐξ ἰδίας ὑπαιτιότητος καί ἐνοχῆς ἀκροασθέντας τούτου ἐπί τῆς γῆς. Εὔδηλον δ’ ὅμως, ὅτι ὁ συλλογισμός οὗτος, ὁ δυνάμενος ἴσως νά εὕρῃ ἔρεισμα καί παρά τισι τῶν ἀρχαίων Πατέρων, ἐκδεχομένων ἤδη ἀπό τοῦ Ἑρμᾶ καί τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως συνέχισιν τοῦ κηρύγματος ἐν τῷ Ἄδῃ ὑπό τῶν Ἀποστόλων, οὐδαμοῦ τῆς ἁγίας Γραφῆς νά στηριχθῇ δύναται.».

Καί παρά κάτω συμπληρώνει· « Ἐνταῦθα τοῦτο μόνον δύναται νά λεχθῇ, ὅτι δηλαδή τό ἐν Ἄδῃ κήρυγμα ἅπαξ ἠλευθέρωσεν οὕς ἔκρινεν ἀξίους, οὐδέν θετικόν διδασκούσης τῆς ἁγίας Γραφῆς περί ἐνδεχομένης μετά ταῦτα προόδου καί ἐπιστροφῆς τῶν ψυχῶν ἐν τῷ Ἄδῃ. Ἐφ’ ὅσον δέ περί πάντων τῶν ἀνωτέρω ζητημάτων σιγῶσιν αἱ πηγαί τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, ἐλλείπει δέ ἐπίσημός τις ὀρθόδοξος ἀπόφανσις, ὀφείλομεν ν’ἀποφεύγωμεν πᾶσαν ἀπόπειραν διεισδύσεως εἰς τήν χώραν τοῦ ἀγνώστου δι’ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν καί εἰκασιῶν…».

Ταῦτα, ἐν συντομίᾳ ἡ ἀσθενής δυνατότητά μας ἔχει νά σημειώσει ἐπί τοῦ ἐρωτηθέντος θέματος. Ἐλπίζω νά συνετέλεσα στήν γαλήνευσιν τῶν πνευματικῶν ἀνησυχιῶν σας. Καλόν εἶναι νά παραμένωμεν εἰς ὅσα ἡ Ἐκκλησία ἔχει δογματίσει, πέραν δέ αὐτῶν ἄς ἐνθυμούμεθα τά λόγια τοῦ ἀνωτέρω συγγραφέως: «Ἐφ’ ὅσον δέ περί πάντων τῶν ἀνωτέρω ζητημάτων σιγῶσιν αἱ πηγαί τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, ἐλλείπει δέ ἐπίσημός τις ὀρθόδοξος ἀπόφανσις, ὀφείλομεν ν’ἀποφεύγωμεν πᾶσαν ἀπόπειραν διεισδύσεως εἰς τήν χώραν τοῦ ἀγνώστου».

Μετ’ εύχῶν

+ Μητροπολίτης Χριστοφόρος

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή του Μητρ. Χριστοφόρου σε pdf μορφή εδώ.

Tags:

www.Omologitis.org