Τυπικόν της εκκλησιαστικής περιόδου 2014-2015

Τρέχον:

Τυπικόν 2014-2015:

Τυπικόν 2014-2015:

Κυκλοφόρησε χάριτι Θεού τό Τυπικόν τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς περιόδου 2014-2015, ἕνα σημαντικό βοήθημα γιά τούς Ἱεροψάλτες καί τούς κληρικούς. Τό Τυπικόν μπορεῖτε νά τό ἐφοδιαστεῖτε ἀπό τήν εκδότρια Μονή Παναγίας Δρενιάς (τηλ.2104672921) ἀλλά καί ἀπό τό ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο “ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ” (Λυκούργου 9, 6ος ὄροφος).

Για παραγγελία από τό εξωτερικό επικοινωνήστε με τη Μονή Παναγίας Δρενιάς.

Tags: , , , , ,

www.Omologitis.org