Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δρενιᾶς Ἀμπελάκια – Σαλαμῖνος.

Μέ εκκλησιαστική λαμπρότητα ἀλλά καί μοναστηριακή κατάνυξι ἑορτάστηκε ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Μονή Δρενιᾶς, Σαλαμῖνος.

Ἰδιατέρως, φέτος, ἐπραγματοποιήθη τήν ἡμέραν αὐτή ἡ ἀπαρχή τῆς προγραμματισμένης εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου μας καί τοῦ Μητροπολίτου Σαρδικῆς κ.Χριστοφόρου. Ὁ ἐκ Βουλγαρίας Μητροπολίτης Χριστοφόρος προέρχεται ἐκ τοῦ συνοδικοῦ σχήματος τοῦ Μητρ.Ποιμένος καί παρ’ ὅλες τίς διακυμάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκείνης δικαιοδοσίας, παρέμεινε σταθερός στήν ἀντιοικουμενιστική ἀρχική στάσι του καί τελικῶς ἀπεκόπη ἀκολουθήσας τό παλαιόν ἑορτολόγιον, ἀναπτύξας πλουσία ἐκκλησιαστική καί ὁμολογιακή δραστηριότητα.

Παραθέτουμε μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό το χαρμόσυνο γεγονός εδώ.

Tags: , , ,

www.Omologitis.org