Ποινές (Α/βάθμιο συνοδικό Δικαστήριο).

  • Το Α/βάθμιο συνοδικό Δικαστήριο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της εκδίκασε τις υποθέσεις των Ιερομονάχων α) Καλλίνικον Γιαννακόπουλον (Ι.Μ.Θεσσαλονίκης), β) Ιουστίνον Χαραλαμπόπουλον (Ι.Μ.Αχαρνών) καί γ) Καλλίνικον Κελεπούρην (Ι.Μ. Μεσογαίας) επιβάλλοντας σε αυτούς την ποινή της καθαιρέσεως δια κανονικά παραπτώματα.  

www.Omologitis.org