Δήλωση του Μητροπολίτου Χριστοφόρου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατόπιν διαφόρων πληροφοριών κυρίως δε φλυαριών εν σχέσει με την διαφοροποίησίν μου έναντι της «εκκλησιαστικής ενώσεως» της Ιεράς ημών Συνόδου μετά της Αγίας Ορθόδόξου Εκκλησίας Βορείου Αμερικής (HOCNA) δηλούμεν τα εξής:

1. Ζήτησα εγγράφως εκ μέρους της HOCNA (δια της υπ’αριθμ. Πρωτ.126 της 14/27-6-2013) διασαφινίσεις επί διαφόρων εκκλησιολογικών και εκκλησιαστικών παρεκλήσεων οι οποίες προσάπτονται εις αυτούς και δια τις οποίες ουδεμία έγγραφος αποκήρυξις υπήρξε προς την Ιεράν ημών Σύνοδον. Της όντως αδελφικής εκείνης επιστολής δέν έλαβον ουδεμίαν απάντησιν έως σήμερον. Ως εκ τούτου εμμένω εις την προδηλωθείσα θέσιν μου ήτοι αποποιούμαι την «ένωσιν» και δεν προτίθεμαι να έρθω εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν μεθ’εκείνων έως ότου υπάρξει εκ μέρους των ενυπόγραφος Ορθόδοξος Ομολογία όπου δι’ αυτής θα αποκλείειται οιανδήποτε παρέκλησις εκ των πατερικών και συνοδικών αποφάσεων των αοιδίμων προκατόχων της Ορθοδόξου πίστεως και του ιερού ημών αγώνος.

2. Επειδή ορισμένοι -ειδικοί στο είδος- προσπαθούν να δημιουργήσουν σενάρια και μυθεύματα σπεύδω ωσαύτως να δηλώσω ότι παραμένω εντός της Ιεραρχίας της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος υπό τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.Μακάριον, όστις καί με διαβεβαίωσε ότι τη σεπτή παρεμβάσει του οσωνούπω θα επιλυθεί η υπόθεσις.

Σαλαμίς, 11/24-9-2013

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης

+ Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Νήσων 
Χριστοφόρος

 

 

 

 

Tags: , , ,

www.Omologitis.org