-Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά, Θεσσαλονίκης.-

Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά.

Tags: , , , ,

www.Omologitis.org