Ιούνιος 2011 = Φωτογραφίες από Καθαγίαση ναού στην Θεσσαλονίκη.

  • Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες από τον Καθαγιασμό Ιερού ναού στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 

Tags: ,

www.Omologitis.org