Ιούνιος 2011 = Νέες φωτογραφίες και βίντεο.

  • Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες από την Γιορτή των Αγίων. Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Βασιλικά στην Θεσσαλονίκη και βίντεο από κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου μας Μακαρίου. Μπορείτε να βρείτε τις νέες φωτογραφίες εδώ και τα κηρύγματα  εδώ.

 

www.Omologitis.org