Σεπτέμβριος 2008 = Έναρξη των εργασιών της νέας συνοδικής περιόδου

  • Με την καθιερωμένη τελετή έγινε την 23ην Σεπτεμβρίου (Π.Ε.) εις τα γραφεία της Ι. Συνόδου και παρουσία όλων των ενδημούντων Αρχιερέων, η  έναρξη των εργασιών της νέας συνοδικής περιόδου. Ως είθισται, κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε νέας συνοδικής περιόδου δεν τίθενται θέματα συγκεκριμένα αλλά ανταλλάσσονται απόψεις, απολογισμοί καθώς και προγραμματικοί σχεδιασμοί για το νέο εκκλησιαστικό έτος. Ευχόμεθα στην Ιερά Σύνοδό μας ένα καρποφόρο και αποδοτικό συνοδικό έργο.

Tags: ,

www.Omologitis.org