Φεβρουάριος 2008 = Διωγμός των Γ.Ο.Χ. στη Ρωσσία.

  • Πληροφορηθήκαμε ότι κρατικοί φορείς της “Δημοκρατικής” πλέον Ρωσσίας δεν έχουν ξεχάσει παλαιούς τρόπους καταπίεσης της θρησκευτικής ελευθερίας. Στο χωριό Νόβαγια Τολκόβκα της περιοχή Πένζα που βρίσκεται στην Κεντρική Ρωσσία, ο Ιερομόναχος π. Στέφανος Usachev, έχει δεχθεί με ιδιαίτερη σκληρότητα τις επιθέσεις των κληρικών του Πατριαρχείου Ρωσσίας με την βοήθεια των κρατικών φορέων. Αφού οδήγησαν τον π. Στέφανο στον Εισαγγελέα και δεν κατάφεραν τίποτα τώρα ο Πρόεδρος του χωριού διέταξε και έκοψαν την παροχή αερίου στον π. Στέφανο με την αιτιολογία ότι δεν υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας ελπίζοντας ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ελλείψεις θα αναγκάσουν τον π. Στέφανο ή να προσκυνήσει τον Πατριαρχικό Επίσκοπο της περιοχής ή να πεθάνει. Εμείς μετά απ’ αυτό δεν έχουμε να πούμε τίποτα παρά μόνο υπομονή στον π. Στέφανο.

Tags: ,

www.Omologitis.org