Οκτώβριος 2007 = Αποπομπή Επισκόπου.

  • Κατά την συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να διαγράψει από την Ιεραρχία της τον Μητροπολίτη Αχαρνών κ. Αθανάσιο. Την απόφαση αυτή έλαβε η Ι.Σύνοδος μετά την προκλητική στάση του διαγραφέντος Επισκόπου τον οποίον είχε θέσει σε ακοινωνησία από τον περασμένο Ιανουάριο εξ αιτίας του ότι ενύμφευσε πρώην Αγιορείτη μεγαλόσχημο Μοναχό. Αντί της μεταμελείας του ο πιο πάνω Επίσκοπος, συνέπραξε πρόσφατα και με σχισματικούς. Μετά ταύτα, η Ιερά Σύνοδος λαμβάνοντας υπ΄ όψη την ασθένεια του Μητροπολίτη Αθανασίου έλαβε το επιεικές αυτό επιτίμιο της διαγραφής του. 

Tags: ,

www.Omologitis.org