Ιούλιος 2006 = Απόσχιση Ναού

  • Αποσκίρτησε από την δικαιοδοσία της Εκκλησίας μας ο ιδιόκτητος Ναός της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται στο νησί της Σαλαμίνας. Όπως πληροφορηθήκαμε είχε επέλθει διένεξη μεταξύ των ιδιοκτητών του Ναού και των Ιερέων που λειτουργούσαν διότι οι Ιερείς δεν δεχόντουσαν να κοινωνήσουν στο Ναό Νεοημερολογίτες. Έτσι, είχε εγκαταλειφθεί ο Ναός από την εξυπηρέτηση των κληρικών μας και οι ιδιοκτήτες βρήκαν ανταπόκριση από τη Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Κιούση στην οποία εντάχθηκαν.

Tags: ,

www.Omologitis.org