1937-1983

1 2

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

Άγια Θεοφάνεια 1937. Από την κάθοδο πρός τη θάλασσα του παλαιού Φαλήρου. Διακρίνονται οι Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανός και π. Φλωρίνης Χρυσόστομος.

Άγια Θεοφάνεια 1938. Χιλιάδες λαού ακολουθούν τους πνευματικούς τους ηγέτες, Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανό π. Φλωρίνης Χρυσόστομο και Επίσκοπο Κυκλάδων Γερμανό.

Άγια Θεοφάνεια 1948. Ανάμεσα στο κλήρο και το λαό, ο ομολογητής Μητροπολίτης π. Φλωρίνης Χρυσόστομος μεταξύ των Επισκόπων Διαυλείας Πολύκαρπου (αριστερά) και Μεγαρίδος Χριστοφόρου (δεξιά).

Άγια Θεοφάνεια 1951 απόκομμα από εφημερίδα της εποχής. Αριστερά διακρίνονται η ιεραρχία των Γ.Ο.Χ. με το κλήρο και δεξιά η λαοθάλασσα των πιστών. Εξαιτίας του ανεπανάληπτου αυτού γεγονός, η νεοημερολογίτικη εκκλησία άρχισε τη βία και τους σκληρότερους διωγμούς κατά των Γ.Ο.Χ.

 

1 2