2010

1 2 3

ΜΕΡΟΣ Γ’

Επιλέξτε όποια φωτογραφία επιθυμείτε για να την μεγεθύνεται.

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2010. Η Ιερά Σύνοδος.

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2010. Η Ιερά Σύνοδος στην αίθουσα συνδιαλέξεως.

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2010. Αναμνηστική φωτογραφία.

 

1 2 3