4. “Ανακοίνωσης γραφείου τύπου περι υποθέσεως Γρηγορίου Κολοράντο”

«Ανακοίνωσης γραφείου τύπου περι υποθέσεως Γρηγορίου Κολοράντο» για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα, «Νοέμβριος 2007 =  Και πάλι περί του Αρχιεπ. Γρηγορίου του Κολοράντο.»