3. “ΚΑΤΑΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΤΕΛΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ”, Η αναίρεσης των Συκοφαντιών κατά του Μητρ. Ευθυμίου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

“ΚΑΤΑΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΤΕΛΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ”, Η αναίρεσης των Συκοφαντιών κατά του Μητρ. Ευθυμίου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30