3. “Vanquish of the vile slanders”, The refutation of the slanders against Metr. Efthimios. (only in Hellenic).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

“Vanquish of the vile slanders”, The refutation of the slanders against Metr. Efthimios. (only in Hellenic).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30